Sunday, 29 July 2012

ಎಷ್ಟು ದಿನ

ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆ ಕಾದಂಬರಿ...
ಎಷಟ್ು ದಿನ ಈ ಕವಿತೆ
ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಕನಸು
ಎಷಟು ದಿನ...

ಈ ವೈಕುಂಠ
ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಮವೇ

ಈ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇಶ
ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದ್ಯ
ಇದು ಯಾರ ರಾಗ, ಯಾರ ಕುಣಿತ ಅದು
ಈ ಮಾಯ ಯಾರ ಕಥೆ

ಸುಖ-ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಜೇವನ
ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದೆ

1 comment:

  1. ನೈಸ್ ಒನ್.. "ಎಷ್ಟು" ಸುಂದರ "ಜೀವನ" ಸಾರ. Nice one

    ReplyDelete